Kowal był w dawnych wiekach bardzo cenionym rzemieślnikiem. Szacunek ten wynikał między innymi z faktu, że dostarczał on narzędzi niezbędnych w innych zawodach jak i w życiu codziennym..

Początkowo kowal zajmował się wyrobem wszelkich przedmiotów metalowych, jednak w średniowieczu, zapotrzebowanie na wyroby metalowe, było już.
tak duże, że wyodrębniło się wiele specjalności kowalskich. W tym okresie kowale zajmowali się wyrobem głównie elementów użytkowych (wyroby wykorzystywane.
w budownictwie, w pojazdach, narzędzia itp.), które jednak oprócz cech użytkowych posiadały też wielokrotnie walory artystyczne.

W każdym okresie w historii wyroby artystyczne, posiadały określone cechy odpowiadające danemu stylowi w sztuce. W każdym też okresie, powstały wyroby, które do dzisiaj zapierają dech w piersiach, kunsztem i dokładnością wykonania.

Szczególnym moim zainteresowaniem cieszą się prace w stylu secesyjnym . Wyroby wykonane w tym stylu wymagają od rzemieślników z jednej strony swobodnej i dużej wyobraźni, z drugiej zaś, ogromnego doświadczenia i umiejętności kowalskich.

Obecnie rzemiosło kowalskie należy do ginących zawodów. Niewielu już jest kowali hołdujących tradycyjnym metodom rzemieślniczym.

Na następnej stronie zamieszczone są zdjęcia kilku moich wyrobów.

1/2